KVKK Bildirme Metni ve Çerez Bildirimi

Kvkk Bildirme Metni

 

Kişisel Verilerin Korinması
VERİLERİNİZ
GİZLİLİK BİLDİRİMİ 
Verileriniz: Anahtar Sorular ve Cevaplar
İnternet sitemizi ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Balata MarketA.Ş olarak, ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinirken keyif aldığınızı umarız.
İnternet sitemizi kullanırken ve bizimle elektronik ortamda iletişime geçerken çevrimiçi dünyadaki gizliliğinize saygı duyuyoruz. Tarafımıza verdiğiniz tüm Kişisel Bilgilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.
Balata Market in Kişisel Bilgilerinizin Veri Denetleyicisi olduğu bilgisine sahip olduğinuz öncelikli olarak önemlidir. (bkz. Gizlilik Bildirimi Soru 16) 
Tarafımıza bildirdiğiniz Kişisel Bilgilere ilişkin yanıt almak isteyebileceğinizi düşündüğümüz birtakım anahtar soruları kendimize sorduk. Bu yanıtlar Kişisel Bilgilerinize ilişkin haklarınıza ve ilgili Kişisel Bilgilerin gizlilik ve güvenliğini korumaya ilişkin aldığımız tedbirlere dair tarafınıza bilgi sağlayacaktır. Bu bilgileri yararlı bulanacağınızı düşünüyoruz.
Kişisel Bilgileriniz veya bu uygulamalara ilişkin tüm talepleriniz hakkında aşağıda yer alan Soru 5 altında belirtilen adrese başvurarak tarafımızla irtibata geçebilirsiniz.
DİKKAT!
İşbu Gizlilik Bildirimi belirli bir sorinin yanıtını bulmak için bildirimin tamamını okumak zorinda kalmamanız için tarafımızca tasarlanmıştır.
Bildirimin tamamını okumak istemeniz halinde lütfen çekinmeyiniz. Tamamı aşağıda yer almaktadır.
Lütfen aşağıdaki sorulardan herhangi birine tıklayınız; ana metin içinde ilgili yanıt bölümüne yönlendirileceksiniz.

S1- Bu internet sitesi üzerinden hangi Kişisel Verileri topluyoruz ve nasıl topluyoruz?

S2- Kişisel Verilerinizi nasıl güvenli tutuyoruz?

S3- Kişisel Verilerinizi ne amaçla kullanıyoruz?

S4- Kişisel Verilerinizi kimlere ve ne amaçla bildiriyoruz?

S5- Tarafımıza bildirmiş olduğinuz Kişisel Verileri nasıl görebilir, kontrol edebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz?

S6- Kişisel Verileriniz hangi ülkelere ve ne amaçla gönderilecek?

S7- ÇEREZLER (“Takip Teknolojisi”) – Nasıl ve ne amaçlı kullanıyoruz?

S8- E Pazarlama – İSTENMEYEN POSTA GÖNDERME ne demektir ve İSTENMEYEN E-POSTALAR hususinda yaklaşımımız nedir?

S9- Kişisel Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

S10- Üçüncü taraf internet sitelerine sağlantı sağlıyor muyuz ve bu bağlantı esnasında Kişisel Verilerime ne oluyor?

S11- İşbu internet sitesini bir başkasına e-posta mesajı ile göndermem halinde Kişisel Verilerime ne olur?

S12- İşbu internet sitesi aracılığıyla Nestlé’den gelen bir çevrimiçi ankete katılmam halinde Kişisel Verilerime ne olur?

S13- İşbu Gizlilik Bildiriminin şartlarını değiştirebilir miyiz?

S14- Nestlé internet siteleri ile yasal hak ve sorumluluklarıma ilişkin yasal konular hakkında daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim? (Aydınlatma Yükümlülüğü)

S15- Kişisel Verilerime ilişkin başka sorularım olması halinde hangi adresi/adresleri kullanarak sizinle irtibata geçebilirim?

S16- İşbu Gizlilik Bildirimi altında hangi terimlerin özel hukuki anlamları vardır? (Bu terimler kullanım kolaylığı sağlaması açısından Büyük Harf ile vurgulanmıştır.)

S17- ÖNEMLİ – İşbu Kişisel Verilerin Korinması ve Gizlilik Bildiriminin şartlarını neden kabul etmek zorindayım?

Balata Market GİZLİLİK BİLDİRİMİ

S1 Bu internet sitesi üzerinden hangi Kişisel Bilgileri topluyoruz ve nasıl topluyoruz?
Yalnızca SİZİN tarafımıza vereceğiniz veya tarafınıza hizmet sağlayabilmemiz (ve iyileştirebilmemiz) için ihtiyaç duyulan Kişisel Bilgileri topluyoruz. Adınız soyadınız, adresiniz ve e-posta adresiniz gibi doğrudan Kişisel Bilgiler ile çerezler, bağlantı ve sistem bilgileri gibi dolaylı bilgiler topluyoruz.
Balata Marketveya ürün ve hizmetlerimiz hakkında tarafınıza bilgi sağlayabilmemiz; yarışmalarımıza, kampanyalarımıza veya anketlerimize dahil edebilmemiz; veya ticari anlamda sizinle iletişime geçebilmemiz ve ilginizi çekebilecek heyecan verici gelişmeler hakkındaki son bilgileri iletebilmemiz için bir e-posta adresini, adınız soyadınız, telefon numaranız ve benzeri bilgileri vermek isteyebilirsiniz.
Tarafımıza verdiğiniz tüm Kişisel Bilgilerin gizlilik ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri aldığımızdan emin olabilirsiniz.

S2 Kişisel Bilgilerinizi nasıl güvenli tutuyoruz?
Tarafımıza verdiğiniz tüm Kişisel Bilgilerin gizlilik ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Yalnızca yetkili Balata Market çalışanları, Üçüncü Taraf şirketlerin (diğer bir deyişle servis sağlayıcılar) çalışanları veya iş ortaklarımızın yetkili çalışanlarının (tüm bilgilerin güvenliğini korumayı sözleşme altında kabul etmiş çalışanlar) Kişisel Bilgilerinize erişim hakkı bulinmaktadır. Kişisel Bilgilerinize erişim sağlayan tüm Balata Market çalışanları Balata Market gizlilik ilkelerine uymak zorindadır ve Kişisel Bilgilerinize erişim sağlayan tüm Üçüncü Taraf çalışanları ise gizlilik anlaşmaları ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Sözleşmesi imzalamışlardır. Binin yanı sıra bilgilerin güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla Kişisel Bilgilerinize erişim hakkına sahip Üçüncü Taraf şirketlerle sözleşmeler imzalanmıştır. Kişisel Bilgilerinizin korinduğindan emin olmak amacıyla güvenli bir Bilgi İşlem ortamı sağlıyoruz ve yetkisiz erişimi (diğer bir deyişle izinsiz girişi) önlemek için ilgili tedbirler uyguluyoruz.
Lütfen Soru 4’e bakınız – Kişisel Bilgilerinizi kimlere ve ne amaçla bildiriyoruz

S3 Kişisel Bilgilerinizi ne amaçla kullanıyoruz?
Kişisel Bilgileriniz yalnızca tarafımıza bildirirken belirtilen amaç için kullanılacaktır. Bilgileriniz aynı zamanda hizmetlerimiz düzeyinde yönetim, destek ve geri bildirim almak ve güvenlik, yasa veya sözleşme şartlarının ihlalinin önlenmesi ve Kişisel Verilerin Korinması Kaninu’nda sayılan diğer amaçlarla  kullanılacaktır.

S4 Kişisel Bilgilerinizi kimlere ve ne amaçla bildiriyoruz?
Özel izniniz olmadığı sürece Balata Market Kişisel Bilgilerinizi asla doğrudan pazarlama amaçları için kullanmaya niyetli Üçüncü Taraf işletmelerle paylaşmayacaktır.
(i) E-posta ile doğrudan pazarlama; (ii) Balata Market'dan doğrudan e-posta pazarlama yöntemiyle sizinle irtibata GEÇİLMEMESİNİ talep etme hakkınız ve (iii) sistemlerimizden Kişisel Bilgilerinizi silme hakkınıza ilişkin Balata Market politikaları hakkında bilgi almak için lütfen sırasıyla Soru 5 ve 7’ye bakınız.
Ayrıca Kişisel Bilgileriniz yalnızca aşağıda belirtilen sınırlı şartlar altında üçüncü taraflarla paylaşılabilir:
 
• Kişisel Bilgileriniz, işbu internet sitesinin yönetilmesinde bize yardımcı olan Üçüncü Taraflara (örneğin internet servis sağlayıcılarımız) verilebilir. Bu Üçüncü Taraflar Kişisel Bilgilerinizin güvenliğine ilişkin Balata Market'in gösterdiği aynı güvenlik seviyesini her daim gösterecek ve gerekli olması halinde Kişisel Bilgilerinizi gizli ve güvenli tutmak ve yalnızca Balata Market'in özel talimatları uyarınca işlemek üzere yasal anlaşmaya bağlıdırlar.

• Kişisel Bilgileriniz aynı zamanda aşağıda belirtilen durumlarda devlet organlarına ve emniyet teşkilatlarına verilebilir: Geçerli herhangi bir yasa gereği bu bilgileri vermemizin zorinlu olması halinde veya iyi niyetli muhakememize bağlı olarak yasal sürece uymamızın gereği bilgileri vermemizin makul surette gerekli olduğu durumlarda; herhangi bir iddia veya yasal işleme yanıt vermemiz gerektiği durumlarda veya Balata Market veya müşterileri ve kaminin haklarını korumak amacıyla.

• Birkaç sınırlı şart altında Kişisel Bilgilerinizi (i) bilgilerin güvenli ve gizli saklanacağının sözleşme altında temin edilmesi ve (ii) Kişisel Bilgileri bildirirken Balata Market'in yürürlükteki yerel yasalara uyginluk sağlaması halinde Balata Marketi’in ilgili işletmelerinin potansiyel devralıcılarına bildirebiliriz.

• Balata Market kişisel verileri KVK Kaninu ile uyumlu olarak bu ve benzeri amaçlar için işlemektedir:
• Kişisel ve iletişim verileri: Adı- soyadı, telefon, e-mail bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır. 
• Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer veriler: kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır. 
• Sosyal Ağ Bilgileri: Kullanıcıların mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

Yukarıda ifade edilen veri bazlı amaçlar dışında genel olarak aşağıda belirtilen hususlar içinde veri toplanmaktadır. 
• Balata Market üyelerine yayınlar göndermek,
• Balata Market üyelerine elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulinmak,
• Balata Market üyesi yada kullanıcıların sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sinmak,
• Balata Market üyelerine yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
• Balata Market veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak, 
• Balata Market üyelerine gerektiğinde temas kurmak, 

S5 Tarafımıza bildirmiş olduğinuz Kişisel Bilgileri nasıl görebilir, kontrol edebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz?

Y İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse bina ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve binların amacına uygin kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde binların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde binların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucin ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanina aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. İşbu internet sitesinde geçerli amir kaninlar Türkiye kaninları ve ) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korinması Hakkında Kanin’dur. Daha detaylı bilgi almak için info@Balata Market.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemler vasıtasıyla başvuruda bulinabilir ve Kişisel Verilerinizin mevzuatta öngörülen şartlar dahilinde silinmesini veya düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

S6 Kişisel Verileriniz hangi ülkelere ve ne amaçla aktarılabilecektir?

 Kişisel Verileriniz Nestlé’nin ve/veya hizmet aldığı iş ortaklarının bulinduğu diğer ülkelere güvenlik önemleri alınmak suretiyle aktarılabilir. Kişisel Verileriniz aynı zamanda yasal yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle Nestlé Grup’in farklı ülkelerde yerleşik farklı şirketleri arasında da aktarılabilir. Kişisel Verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla hem gönderici hem de alıcı tarafında uygin tedbirleri alıyoruz.

İşbu internet sitesinin yayınlandığı sinucu ilgili internet sitesine erişim sağladığınız ülke dışında bulinuyor olabilir. İşbu internet sitesini barındıran servis sağlayıcı sözleşme gereği yüksek gizlilik koruma standardını sağlamakla yükümlüdür ve (diğer hükümlerin yanı sıra) yalnızca Nestlé’nin talimatları uyarınca hareket etmek ve Kişisel Verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla sürekli surette teknik imkanlarımız dahilinde tümteknik tedbirleri almak zorindadır.

Bininla birlikte 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korinması Kaninu’nin 8. Ve 9. Madde hükümleri saklıdır.

S7 ÇEREZLER (“Takip Teknolojisi”) – Nasıl ve ne amaçlı kullanıyoruz?

Ziyaretçilerin işbu internet sitesini nasıl kullandıklarını kavramak amacıyla tarayıcı türü ve işletim sistemi, referans sayfası, site içinde izlenen yol, ISP alanı ve benzeri Kişisel Bilgileri toplamak için takip teknolojisi (‘Çerezler’) kullanıyoruz. Çerezler, işbu internet sitesini kişisel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmemize imkân tanıyor.
Çerezler aracılığıyla elde edilecek tüm bilgiler Balata Market veya önceden belirlenmiş Üçüncü Taraflar dışına bildirilmeyecektir. İstenmeyen iletişim için de kullanılmayacaktır.
Bilgisayarınızda bulinan çerezler adınızı değil, IP adresinizi içerir. Kullanıcı oturumu sona erdikten sonra çerezlerin içinde yer alan bilgiler tarafımızca kullanılamaz.

S8 E Pazarlama – İSTENMEYEN POSTA GÖNDERME ne demektir ve İSTENMEYEN E-POSTALAR hususinda konumumuz nedir?
İstenmeyen posta gönderme, izniniz olmadan reklam veya pazarlamaya ilişkin öğeler içeren istenmeyen e-posta mesajlarının tarafınıza gönderilmesidir.
Tarafımızca İSTENMEYEN e-posta mesajı GÖNDERİLMEZ. Balata Market, şirket bünyesinde İSTENMEYEN E-POSTA GÖNDERMEYE karşı kendi çalışanlarını korumaya yönelik anti-SPAM aracı kullanır. İzinsiz e-posta mesajı göndermek birçok ülke yasa dışıdır. Kişisel Bilgilerinizi (e-posta adresiniz dâhil) AÇIK izniniz olmaksızın doğrudan pazarlama veya tamamlayıcı iletişim için tarafımızca kullanılmayacaktır. Bina “KATILIM” onayı adı verilir.
Ayrıca Kişiler Bilgileriniz, bu bilgilerinizi İSTENMEYEN e-posta mesajında kullanabilecek hiçbir üçüncü taraf şirket ile paylaşılmayacaktır.
İşbu internet sitesi e-posta yoluyla pazarlama bilgileri almanıza imkân tanıyabilecektir. Balata Market tarafından gönderilen tüm e-posta mesajlarında pazarlama e-posta mesajlarını dilediğiniz zaman almayı sonlandırma seçeneği sinulacaktır.
Yine de Balata Market şirketinden İSTENMEYEN e-posta mesajı aldığınızı düşünüyorsanız lütfen belirtilen adresleri kullanarak durumu derhâl tarafımıza bildiriniz. Adres bilgileri için lütfen Soru 5 “Tarafımıza bildirmiş olduğinuz Kişisel Bilgileri nasıl görebilir, kontrol edebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz?” bölümüne başvurinuz.

S9 Kişisel Bilgilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?
İşbu internet sitesi aracılığıyla tarafımıza göndermiş olduğinuz Kişisel Bilgileriniz Müşteri İlişkileri Pazarlama veri tabanı gibi veri tabanlarında saklanabilir. Kişisel Bilgileriniz Balata Market tarafından sorguya yanıt verme veya sorinları çözme gereksinimimiz dikkate alınarak geliştirilmiş ve yeni hizmetler sinmak ve uygulanabilir yasalar altında yasal gereksinimlere uyginluk sağlamak amacıyla makul surette gerekli olduğu sürece saklanacaktır. Bu husus, Kişisel Bilgilerinizi Balata Market hizmetlerini veya işbu internet sitesini kullanmayı bırakmanızdan sonra makul bir süre boyinca saklanabileceği anlamına gelmektedir. Bu süre zarfı dolduktan sonra Kişisel Bilgileriniz Balata Market bünyesindeki tüm sistemlerden silinecektir.
Kişisel Bilgilerinizi istenilen zamanda sildirme hakkına sahip olduğumuzu hatırlatırız. Lütfen (yukarıdaki) Soru 5 “Tarafımıza bildirmiş olduğinuz Kişisel Bilgileri nasıl görebilir, kontrol edebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz?” bölümüne başvurinuz.

S10 Üçüncü taraf internet sitelerine bağlantı sağlıyor muyuz ve bu bağlantı esnasında Kişisel Bilgilerime ne oluyor?
Balata Marketa ilişkin bağlı ve ilginç bilgileri gözden geçirme fırsatını size sinabilmemiz için başka internet sitelerine bağlantı sağlıyoruz. Bu Üçüncü Taraf internet siteleri kontrolümüz dışında olup, işbu Gizlilik Bildirimi kapsamında değildir. Temin edilen bağlantıları kullanarak başka internet sitelerine erişim sağlamanız halinde bu internet sitelerinin operatörleri Kişisel Bilgilerinizi toplayabileceklerdir. Herhangi bir Kişisel Bilginizi bildirmeden önce bu Üçüncü Taraf internet sitelerinin gizlilik politikalarını kabul edip etmediğinizden lütfen emin olinuz. Bağlantı sağladığımız tüm Üçüncü Taraf internet sitelerinin Kişisel Bilgilerinizin korinmasına yönelik eşdeğer tedbirlere sahip olmaları elimizden geldiğince sağlamaya çalışıyoruz, fakat bu Üçüncü Tarafların faaliyetleri, gizlilik politikaları veya gizlilik uyum seviyeleri hususinda yasal olarak veya başka bir şekilde sorumlu tutulamayız.

S11 İşbu internet sitesini bir başkasına e-posta mesajı ile göndermem halinde Kişisel Bilgilerime ne olur?
Y İnternet sitelerimizden bazıları bir internet sitesi adresini başka birine e-posta mesajı yoluyla gönderebilmenize imkân tanıyabilir. Bu özelliğin çalışabilmesi için e-posta adresinizi ve/veya internet sitesini göndereceğiniz kişiler e-posta adreslerini toplamamız gerekli olabilecektir. Bu şekilde toplanan e-posta adresleri talebinizi yerine getirmekten başka bir amaç için kullanılmaz. Bu e-posta adresleri saklanmaz ve talebiniz yerine getirilir getirilmez silinir.

S12 İşbu internet sitesi aracılığıyla Balata Market'dan gelen bir çevrimiçi ankete katılmam halinde Kişisel Bilgilerime ne olur?
Dönem dönem internet sitesi ziyaretçilerimizden anket sorularımızı yanıtlamalarını rica edebiliriz. Anketler genellikle internet sitesi içeriği, ürünlerimiz veya ürün ve hizmet kategorileri hakkında olacaktır. Faaliyet alanımız, yaş veya yaş aralıkları, cinsiyet ve/veya diğer kişisel olmayan bilgilere ilişkin konularda sorularımız olabilecektir. Bu anketler çerçevesinde çerezlerden elde edilen bilgileri anket yanıtlarınıza eklenebilir fakat hiçbir Kişisel Bilgi talep edilmeyecektir. Toplanan Kişisel Bilgiler hali hazırda tarafımıza vermiş olduğinuz Kişisel Bilgilere bağlanmaz. Oylama ve anketlerden toplanan Kişisel Bilgiler yalnızca şirket içi kullanım içindir, fakat (bireysel olarak kimlik tespitinde kullanılamayacak nitelikteki) kümelenmiş bilgiler başkalarıyla paylaşılabilecektir.

S13 İşbu Gizlilik Bildiriminin şartlarını değiştirebilir miyiz?
İşbu Gizlilik Bildirimi üzerinde zaman zaman değişiklikler ve düzeltmeler yapılacaktır. Yapılan değişiklikleri görmek ve binların sizi nasıl etkileyeceği hakkında bilgi almak için işbu Gizlilik Bildirimini düzenli olarak kontrol ediniz.

S14 Balata Market internet siteleri ile yasal hak ve sorumluluklarıma ilişkin yasal konular hakkında daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim?
İşbu internet sitesinde geçerli amir kaninlar Türkiye kaninları ve ) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korinması Hakkında Kanin’dur. Daha detaylı bilgi almak için info@balatamarket.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.

S15 Kişisel Bilgilerime ilişkin başka sorularım olması halinde hangi adresi/adresleri kullanarak sizinle irtibata geçebilirim?

info@balatamarket.com adresine e-posta gönderebilir veya (212) 481-8668 ‘den ulaşabilirsiniz. 

S16 İşbu Gizlilik Bildirimi altında hangi terimlerin özel hukuki anlamları vardır? (Bu terimler kullanım kolaylığı sağlaması açısından Büyük Harf ile vurgulanmıştır)
“Kişisel Bilgileri” aynı zamanda “Kişisel Veriler” adıyla da bilinmektedir ve doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinizi tanımlayabilen, gerçek kişi olarak şahsınıza ait ve şahsınızın belirli veya belirlenebilir her türlü bilgi. anlamına gelir (İnternet sitelerinde genellikle en azından e-posta adresinizdir).
“Kişisel Bilgilerin İşlenmesi” toplama, kayıt altına alma, organize etme, saklama, uyumlaştırma veya değiştirme, bilgi çekme, danışma, kullanma, iletim ve dağıtım vasıtasıyla bildirme veya erişilir kılma, gruplaştırma veya birleştirme, engelleme, silme veya ortadan kaldırma (diğer bir deyişle tarafımıza bildirmiş olduğinuz kişiler bilgileriniz üzerinde veya binlarla Balata Market'in etkin bir biçimde gerçekleştireceği tüm faaliyetler) dahil, otomatik olsin veya olmasın Kişisel Bilgileriniz üzerinde yapılacak tüm işlemler veya işlemler dizisi anlamına gelir.
“Veri Sorumlusu” Kişisel Bilgilerinizin İşlenmesine ait amaç ve araçları müştereken veya ayrı ayrı belirleyen kuruluş anlamına gelir ve buradaki kuruluş Balata Market dur.
İşbu Gizlilik Bildirimi çerçevesinde “Üçüncü Taraf / Taraflar” doğrudan veya dolaylı mülkiyetle Balata Market'in kontrolü altında olmayan tüm şirketleri ifade eder.

S17 ÖNEMLİ – İşbu Kişisel Verilerin Korinması ve Gizlilik Bildiriminin şartlarını neden kabul etmek zorindayım?

İnternet sitelerimize üye olmanız ve açık rızanız ile Kişisel Verilerinizi paylaşmanız halinde bu işlem Kişisel Verilerinizin başka ülkelerde İşlenmesi ve diğer ülkelere aktarılmasını da kapsamaktadır.

İşbu Kişisel Verilerin Korinması ve Gizlilik Bildirimi işbu internet sitesini kullanıp kullanmamanız ve Kişisel Verilerinizi Nestlé’ye gönderip göndermemeniz hususlarında bilinçli seçim yapabilmeniz için tarafınıza gerekli tüm bilgileri (kolay erişilebilir bir şekilde) temin etmektedir.

Bu nedenle, işbu internet sitesini görüntüleyerek ve tarafımızla elektronik ortamda iletişime geçerek dolaylı Kişisel Verilerinizi (çerezler, bağlantı ve sistem bilgileri) işbu Gizlilik Bildirimi altında belirlenmiş şekilde İşleyeceğimizi kabul eder ve onaylarsınız.

İşbu Kişisel Verilerin Korinması ve Gizlilik Bildirimine ilişkin herhangi bir sorinuz olması halinde lütfen Soru 5 altında belirtilen adresi kullanarak tarafımızla irtibata geçiniz.

 

Çerez Bildirimi
 

İşbu çerez bildirimi tüm Balata MarketA.Ş ve mobil uygulamaları (“Balata MarketA.Ş”) bakımından geçerli olacaktır.

1.Çerezler ne anlama gelmektedir?

Çerezler ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen metin dosyalarıdır. Çerezler daha sonrasında, her bir müteakip ziyaret sırasında kaynak internet sitesine veya söz konusu çerezleri tanıyan diğer internet sitelerine geri gönderilmektedir. Çerezler internet sitelerinin çalışmasını veya daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve ayrıca internet sitelerinin sahiplerine bilgi temin etmek amacıyla kullanılmaktadır.

İşbu bildirim kapsamında “Çerezler” terimini, Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) internet işaretçileri, günlük dosyaları, piksel etiketleri gibi tüm benzer teknolojileri kapsayacak biçimde kullanmaktayız.

2.Balata Market A.Ş Siteleri’nde ne tür çerezler kullanılmaktadır?

Balata MarketA.Ş  Siteleri’nde aşağıda belirtilen çerez türlerini kullanmaktayız:

Çerez kategorileri

Süresi

a)İnternet Sitesi İşlevsellik çerezleri

İşbu çerezler, internet sitesinde gezinti yapmanıza ve kayıt, sisteme giriş yapma ve sık kullanılan ürünler gibi özelliklerimizi kullanmanıza olanak sağlamaktadır. İşbu çerezleri devre dışı bıraktığınız takdirde, örneğin sepetinize ürün ekleme ve ödeme aşamasına geçme gibi internet sitesinin belirli bölümleri sizin için gerekli işlevleri yerine getirmeyecektir.

Gerekli olduğu sürece

b)İnternet sitesi analiz çerezleri

İşbu çerezler, işlevselliği ve deneyiminizi geliştirmek üzere, internet sitelerimizi, uygulamalarımızı ve mobil platformlarımızı nasıl kullanmakta olduğinuzu ölçmemize ve analiz etmemize olanak sağlamaktadır.

90 gün

c)Tüketici tercihi çerezleri

Siz internet sitelerimizde tarama yaparken, işbu çerezler tercihlerinizi (diliniz veya konuminuz gibi) ve bize sinmayı tercih ettiğiniz diğer bilgilerinizi hatırlayacaktır ve biz de bu sayede deneyiminizi şekillendirme ve sizin için daha uygin ve kişisel hale getirme imkânını bulabileceğiz.

 

90 gün

d)Reklam veya hedefleme çerezleri

İşbu çerezler sizin için ilgili reklamları sinmak üzere kullanılmaktadır. İşbu çerezler ayrıca reklamları görme sayınızı sınırlandırmakta ve pazarlama kampanyalarımızın etkinliğini ölçmemize yardımcı olmaktadır. İşbu çerezler aracılığıyla temin edilen bilgileri, geçmiş çevrim içi davranışlarınız temelinde sizin ilginizi çekebilecek reklamlar aracılığıyla size hizmet sinmak üzere kullanmamız mümkün olabilecektir. İşbu bilgileri ortaklarımız dahil olmak üzere diğer taraflar ile paylaşmamız mümkün olabilecektir.

90 gün

e)Sosyal medya çerezleri

İşbu çerezler, herhangi bir Balata MarketA.Ş Sitesi’nde bir sosyal medya paylaşım tuşinu kullanmak suretiyle bilgi paylaşmanız duruminda kullanılmaktadır. Sosyal ağ yapmış olduğinuz işlemleri kaydedecektir. İşbu bilgileri hedefleme/reklam faaliyetleri ile bağlantılandırılabilmektedir.

90 gün

 

3.Bildirim Güncellemesi

İşbu Bildirim kapsamında değişiklik veya düzeltme yapma hakkımızı saklı tutmaktayız. Söz konusu değişiklik veya düzeltmeleri ve yeni ilave bilgileri gözden geçirmek üzere zaman zaman işbu sayfayı inceleyiniz. Güncellemeleri Balata MarketA.Ş İnternet Siteleri’nde ve uygin yerlerde yayınlayacağız ve değişiklikleri e-posta ile bildireceğiz.

 

İşbu Çerez Bildirimi son olarak Haziran 2020 tarihinde güncellenmiştir.

KVKK Aydınlatma Metni

Balata Market ("balatamarket.com") olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyor ve sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek istiyoruz. Gizlilik Politikası , KVKK bilgilendirmemizi ve Çerez Bildirimini detaylı inceleyin.